måndag 18 april 2011

Mismatch

Riksdagens nya modeord, som anger att utbildningsväsendet totalt missat näringslivets behov av folk med rätt utbildning och kompetens.
Vems var skulden, när i tullen, klockan börjar ringa, käringen till att springa?
Den viga damen illustrerar vad som är mismatch i ett annat sammanhang, då tecknaren slirat i fantasin och resultatet inte harmonierar med verkligheten. Används ett ord tillräckligt ofta hamnar det i Svenska Akademins ordlista. Riksdagen använde ordet 23 gånger i debatten häromsistens.

fredag 8 april 2011

Poliskommissariens revir!

En förkämpe och föreläsare med respekt för kvinnoskydd har fängslats och attraherats så våldsamt av kvinnlig fägring att han missletts till att förgå sig med våld mot utmanande skyddslösa kvinnor. Han har genom sin charm och tjuskraft lyckats få dem på fallrepet. Har han misslyckats med detta har han tillgripit våld och fängslat kvinnorna vid sängen. Allt detta påstås , vad ska vi vanliga godtrogna tro, kan det vara sant? Rättegången har haft sin gång och om domen har jag inget att tillägga. Jag föredrar att skriva en fiktiv historia med min egen poliskommissarie, med ett säkert öga för vackra kvinnor, om honom kan ni läsa i boken "Gratisbordellen Bockagården i Bockyrka".