lördag 28 januari 2017


Dear friends I have seen in my statistic that I have more readers in USA and Ukraine than in Sweden. I have decided to satisfied these readers and write the blog in English (Swinglish, of course!)

King Penguin speaks: We Penguins keep our eyes on you Donald Trump, the President of USA. I am the King of Antarctic region on this planet and I have the responsibility to keep a cold hand over my areal. Don´t try any tricks to melting my continent. You have a lot of problem in New Orleans if the Sea level will increase. Please think it over!

Kind Regards, The king of Antarctic!

onsdag 25 januari 2017

Fritzlean: Trump

Fritzlean: Trump: Trump är effektiv, det händer mycket direkt på stubben med signering av dokument för att visa att han är effektiv och fullföljer sina vall...

Trump

Trump är effektiv, det händer mycket direkt på stubben med signering av dokument för att visa att han är effektiv och fullföljer sina vallöften. Frågan är hur effektiv ledet bakom honom är, men hur som han aviserar startskottet. Det blir intressant att följa utvecklingen och media har verkligen fått stoft att spekulera i. Han skapar arbete utan att ha finansiering. Han är affärsman och nu kan han låna pengar med staten i ryggen. Det är bara att köra på och låta underskottet i statens finanser ta smällen. Jobben kommer igång och skatter flyter in. Många jublar andra demonstrerar.
Pingvinerna är inte glada, de tänker på sin miljö, isen smälter!

söndag 22 januari 2017

Näthat, en teori orsak och verkan!


        Vov! Vov! Vov! Vov!!!                    Tyst! Tyst!

       Buss på! Buss på!

Män som ohämmat slänger ur sig otrevligheter till våra kvinnor, mödrar som de själva en gång har blivit födda av. Vad beror denna manliga frustration på. Tillåt mig spekulera, varför samhällsutvecklingen lett ända hit.

Båda föräldrarna arbetar och barnen lämnas tidigt i stora grupper i förskolor. Barnen får tidigt lära sig att skrika högt för att synas och höras. Föräldrarna är oftast tröttkörda, irriterade vid lämning respektive hämtning. Väl hemkomna fullt upp med vardagssysslor, det känns skönt om ungarna kan klara sig själva medan mat lagas, tvätt tvättas etc. Till råga på allt fick inte alla barnen det de ville ha, tjat och gnäll och kaos vid matbordet. Datorspel från tidig ålder blir en himmelsk lösning så att föräldrarna kan få en lugn stund. Kanske öka på barnaskaran med en liten krabat till.

Skolan börjar, föräldrarna arbetar och barnen blir s.k. nyckelbarn och får lära sig reda sig själva utan vuxna, dessa är ersatta av kompisar och ett vilt kreativt leverne utan regler. Stor frihet i skolan, dålig ordning i klassen och uppkäftighet mot lärare och vuxna. Vad ska det bli av en sådan uppväxt, svaret är enkelt:"En onyanserad vilde, som tar för sig och tror att allt är tillåtet, hämningslös och otrevlig i anonymitetens tecken. Språkbruket har falerat, där ungdomarna tidigt kallar varandra för rövknullare, horor, och utrycker sig dumt, som att knulla din morsa, Fuck yuor mother etc. De vuxna har inte tillrättavisat utan följt regeln, låt gå.

Vad är lösningen för framtiden. Fostran till medkännande respektabla ungdomar är ett föräldraansvar det är inte som många inbillar sig skolans eller samhällets uppgift. Grunden måste alltid läggas hemma. Sedan ger skolan vidareutbildning, inte en vänsterskola, den har redan med detta näthat visat vad den går för även om förutsättningarna hemifrån har varit undermåliga. Det nya språkbruket har till viss del berott på invandrarungdomar, som inte har det svenska språket, de lär sig först svordomar och könsord av svenskarna eftersom det är ungdomars största intresse i puberteten. Säger ingen ifrån, vet de sedan inte bättre, och skolan översköljs av det nya språkbruket och hamnar sedan på nätet av båda parter som ett sätt att kommentera och debattera.

En del tidningar och folk i allmänhet förvånas över det de själva i tystnad hjälpt till att skapa. Det finns endast en arbetsam väg tillbaka till ett empatiskt samhälle med gott språkbruk: Undervisning i svenska i skolan och fostran av barnen i hemmen, samt ett tilläggsämne: ”Vett och Etikett oss människor emellan i skolan!”

tisdag 3 januari 2017

Gott Nytt År 2017!
Nytt år och ständiga frågetecken?

Oh, så intressant Sverige har blivit, vi har verkligen blivit internationella, vem ska ha äran av denna spännande utveckling. Jag tror inte det räcker med en skjutning en brand i dessa nya dagar på året. Det är eldar och fyrverkeri i många städer, skola brann i Växsjö affärshus i Umeå full fart från söder till norr, strålande tider, härliga tider? Själv är jag för gammal att skutta omkring bland bränder och fyrverkerier, jag får bara sitta och njuta framför TV av all denna prakt på årets första skälvande dagar. Snart är det försent att gå ut, det kanske lugnar ner sig till allas förskräckelse!

Jag lyssnade på en klok karl från Danmark Mr Rasmussen, som blev intervjuad av vår ”Öppna era hjärtan Hök” f.d. Sveriges Statsminister. Bra frågor och ypperliga svar, där det klart framgår vem som tänker rätt. Svaret var klart och entydigt:” Det går inte att isolera ett parti, som i demokratisk ordning fått mandat att medverka i riksdagens arbete”. Skönt att få bekräftelse från en erfaren f.d. statsminister i Danmark och Nato-chef. Under intervjuns gång kunde man inte annat önska sig att Mr. Rasmussen skulle ha varit Svensk Statsminister.

Tänk så illa det kan gå med fel politiker, självgoda, intellektuella men otroligt naiva människor, som tror att de kan köra över folket. Det behöver inte sägas mer alla har nu facit över politikers, politikernas granskare! Gott Nytt ÅR 2017!

lördag 17 december 2016

Rysskräcken!


Rysskräcken!                                                              2016-12-17

Rysskräcken har vi levt med i århundraden. En dokumentär i SVT visade ett Program: ”Hur man skapar en Putin!” Det gick ut på att Västvärlden underlät att hjälpa Ryssland efter murens fall och Sovjetunionens upplösning. Landet var i ekonomisk härdsmälta, men väst världen vände dem ryggen. USA ville inte bistå, de såg i stället sin chans öka sin ekonomiska makt i vår värld. Programmet visade ryssar köandes utanför affärer, som saknade varor, människor svalt och frös ihjäl i massor. Arbetarna i industrierna fick ingen lön och fick klara sig bäst de kunde. Medelåldern sjönk under några år från 64 år till 57 år på 1990-talet. Oligarker köpte upp de kuponger folk fick tilldelade istället för lön, kupongerna var aktier. Vanligt folk förstod inte kupongernas värde utan sålde dem billigt för att få pengar till mat. De som hade råd köpte upp kupongerna och när Putin trädde till hade han turen att oljepriset gick upp, vilket i sin tur ökade kupongernas värde. Staten och oligarker var vinnarna. Putin manövrerade ut oligarkerna, arbetarna fick ut sina löner och pensionärerna fick sina pensioner. Putin fick ta åt sig äran och en stor del av allmänheten beundrar honom.

Putin i sin tur kan inte annat än ogilla västvärlden. Västvärlden missade chansen att införliva Ryssland till Europa. Den tyska kanslern Kohl klarade att införliva Östtyskland till Europa, Polen har införlivats med Europa. Jag tror inte heller idag att det är rätt att isolera Ryssland. Då man kan göra affärer med Saudi Arabien kan man också ha handel med Ryssland. Jag tror att president Trump kommer att luckra upp det spända förhållandet mellan öst och väst. Kanske det blir bättre genom att man inte anfaller en vän. Sverige sade nej till att hyra ut hamnar till Nordstream 2. Ryssland kommer att ha stora inkomster genom gasaffärer med Tyskland, de vill säkert inte ha krig i Östersjön och riskera att gasinkomsterna spolieras. Gasleveranserna är bra för Tyskland. Det Europa måste göra är att bygga ut sin egen energikapacitet för att motverka totalt beroende av Rysk energi. Det gäller även Europeiskt försvar.

Det som händer i Syrien är fruktansvärt, det är inte bara Ryssland utan USA har också en stor skuld i detta genom sina utrikespolitiska misstag, att invadera Irak. Saudi Arabien och Iran är också sådana aktörer som underblåser fortsatt oro. FN har visat sig ha stora svårigheter att få sin vilja att hjälpa civilbefolkningen p.g.a vetorätten där enstaka medlemsländer ständigt sätter krokben för att hjälpinsatser ska kunna ske. Spelet gäller diktaturstyrda stater kontra demokrati. FN bör således ombildas i två grenar, en gren där enbart demokratiska stater införlivas och en gren där endast diktaturstater ingår. Dessa två grenar skall sedan ha fredliga förhandlingar och finna kompromisslösningar där oenighet råder. I nya FN stadgar ska ingå att inga militära lösningar får förekomma utan alla konflikter skall lösas via förhandlingar. De uppnådda resultaten ska sedan följas i de länder där FN-förhandlingen vunnit laga kraft. En av de viktigaste uppgifterna för den demokratiska grenen är veteskaplig kunskapsinformation, som ska slå hål på diktatorernas världsbild. Det ska dessutom fastställas att dödande i religioners namn är helt förbjudet. Ingen religion råder över enskilda staters lagar! Det krävs nya infallsvinklar I FN-kolossen, det krävs nya infallsvinklar i EU-kolossen och det krävs nya infallsvinklar i diktaturkolossen! Det har alltid pågått krig i vår värld, det kommer att fortgå och det är endast de goda krafterna som kan reducera civilbefolkningars lidande!

FN-mannen Eliasson sade för några dagar sedan:” Vi får inte ge upp!” Just det vi får inte ge upp! Tyvärr gjordes uttalandet med avsaknad av entusiasm och det kan han inte klandras för, han har ägnat en stor del av sitt liv att tackla fredsförhandlingar i konfliktområden. Många gånger med framgång, men idag tycks de onda krafterna tagit över. I Svenska TV-programmet på Spåret frågas:” Vart är vi på väg?”

Frågan gäller starkare för världen:” Vart är vi på väg?”

www.gallerifritz.se
torsdag 16 oktober 2014

Gränsö kanal i Västervik

En återblick på en trevlig tradition i Västervik, där det tävlas i utförande av bästa huvudprydnad.
I somras 2014 var det många som valde motivet Gotlandsfärjan.
 Projektet Gotlandsfärjan blev inte vad någon önskade, ett grekiskt varv fullföljde inte vad de lovat, förstämningen bland alla som köpt biljett blev dyster och kritiken i tidningen blev negativ. Entreprenörerna tänker satsa på en färja till nästa år och vi får hoppas att de lyckas. Det finns anledning att uppmuntra människor, som vågar även om det i det här fallet inte gick vägen. I annat fall finge vi aldrig några nya företag. Nu var det inte så klokt att satsa på Grekland med tanke på deras ekonomiska kris, men omvänt kan man också resonera, som att här finns billig arbetskraft. Det är inte alltid folket vill, som man tänker. I det här fallet blev det strejker och oroligheter på grund av de hårda besparingskraven från EU på Grekland. Så kan det gå när inte haspeln är på.