torsdag 16 oktober 2014

Gränsö kanal i Västervik

En återblick på en trevlig tradition i Västervik, där det tävlas i utförande av bästa huvudprydnad.
I somras 2014 var det många som valde motivet Gotlandsfärjan.
 Projektet Gotlandsfärjan blev inte vad någon önskade, ett grekiskt varv fullföljde inte vad de lovat, förstämningen bland alla som köpt biljett blev dyster och kritiken i tidningen blev negativ. Entreprenörerna tänker satsa på en färja till nästa år och vi får hoppas att de lyckas. Det finns anledning att uppmuntra människor, som vågar även om det i det här fallet inte gick vägen. I annat fall finge vi aldrig några nya företag. Nu var det inte så klokt att satsa på Grekland med tanke på deras ekonomiska kris, men omvänt kan man också resonera, som att här finns billig arbetskraft. Det är inte alltid folket vill, som man tänker. I det här fallet blev det strejker och oroligheter på grund av de hårda besparingskraven från EU på Grekland. Så kan det gå när inte haspeln är på.