måndag 7 mars 2011

Elkartell?


Elproducenterna Vattenfall, EON och Fortum fungerar som en sofistikerad elkartell. De tre stolarna är rörande överens om hur mycket de kan skinna svenska elkonsumenter. I Sverige är genomsnittspriset för villaägarens el. 21500 kr/år och i Finland 12500 kr/år och Norge 19000 kr/år. Finländarna visar vad det går att åstadkomma med en god elproduktion. Sverige och Norge är högskatteländer och trycker ned medborgarna i skorna. För svensk del är orsakerna många, väl känt är främst den usla energipolitiken utan den minsta framförhållning, samt de höga skattesatserna. Centerpartiet och Miljöpartiet måste anses som mest skyldiga för skattesatserna. De inbillar sig att Sverige ska bära bördan för ett bättre globalt klimat, när redan nu Sverige är ett av världens bästa länder ur miljösynpunkt med reningsanläggningar i industrin både för rökgaser och avlopp likväl som för privata bostäder. Det är inget fel med miljötänkande men åtgärderna ska inte sättas in med sådan kraft, att vår basindustri knäar och delvis måste slå igen produktionen, då elpriserna skenar i höjden. Politikerna drabbas inte själva lika hårt, som den övriga befolkningen, därför att de har sett till att ge sig själva goda förmåner, så de klarar skivan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar