måndag 14 mars 2011

Kärnkraft


Motståndarna till kärnkraft har fått vatten på sin kvarn efter de pågående haverierna i Japan beroende på den svåra jordbävningen. De är genast på alerten och vill slå ihjäl alla tankar på ny kärnkraft. I ena andetaget är de rädda för lagring av radioaktivt avfall i 100 000 år, ett faktum som i så fall redan är vid handen, och nu för händelser, som händer i ett av de mest jordbävningsbenägna områdena i världen. Kärnkraften är den byggnation, som idag sker på många håll i världen för att på ett koldioxidfritt sätt ge oss den nödvändiga elektriciteten för vår ombonade tillvaro. Alternativt att förorena luften med avgaser från fossila bränslen och långsamt kväva oss till döds är ett förkastligt alternativ.
Att lära av de händelser som sker nu är motståndarna främmande för. En av de främsta uppgifterna att ta sig an vid nyproduktion är att säkerställa kylning av härden vid elavbrott. I de svenska kärnkraften finns denna lösning redan. Den består av gasturbinkraftverk, där kompressorerna, som driver gasturbinen startas med tryckluft, som lagras i ett tryckkärl till ett högt tryck. Förutsättningen är att tryckkärlet alltid är laddat, varvid gasturbinen kan startas utan att elektricitet finns tillgängligt. Gasturbinen driver i sin tur en generator, som levererar den ström kraftverket behöver för att vara självförsörjande på elektricitet och leverera kraft till kylvattenpumparna. Dessa aggregat har i många år levererats till u-länder där de förser dem med elkraft. I Sverige borde det även vara möjligt att innan ett kärnkraftverk tas i drift utveckla ytterligare en säkerhet för kylning av reaktorn vid elavbrott för att kyla härden innan man kastar in handsken för det som händer i Japan.
Ett sätt, som kanske redan finns är om topografin tillåter att pumpa upp vatten till en högre nivå från ex. en sötvattensjö eller Östersjön och få självfall ned till reaktorn att kunna utnyttja i yttersta nödfall. En annan sak som inte ska glömmas i den allmänna hetsen är fortsatt utveckling av att ta tillvara utbränt bränsle och förkorta lagringstiden av det radioaktiva avfallet.
All energiutvinning är farlig men nödvändig. Ny typ av reaktor kanske är på gång, jag uppmanar varför inte besinna sig och se tiden an istället för att ropa nej, nej, som gjorts i 30 års tid. Trots det har vi ett tiotal kärnkraftverk idag. En positiv syn på alla kraftslag skall vara utslagsgivande inte dagens katastrofer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar